Recursos informàtics als serveis d’arxiu municipals: requisits bàsics per a la informatització d’un sistema de gestió de documents

ALBÀ, Marta; CASELLAS, Lluis-Esteve; MAURI, Alfred; PASTALLÉ, Pere; PERPINYÀ, Remei; SOLÀ, Fina; ZAMONA, Jaume E. (2002): “Recursos informàtics als serveis d’arxiu municipals: requisits bàsics per a la informatització d’un sistema de gestió de documents”, dins Lligall 19. Associació d’Arxivers de Catalunya. Barcelona. P 267-309.
ISSN: 1130-5398

(Enllaç a la publicació)