Sobre el web

Aquest és un web personal que aplega opinions, referències a treballs de recerca, publicacions, etc., que crec que poden ser d’alguna utilitat a qui el visiti.

El contingut està estructurat en cinc apartats, que es complementen amb l’ús d’etiquetes que fan referència a temes i localitzacions. També us podeu ajudar de l’eina de cerca.

Opinió
Textos d’opinió sobre temes d’interès personal publicats aquí  i també  per mi mateix en altres blogs. En aquest cas s’indica el lloc original de publicació.

Presentacions en congressos
Presentacions, pòsters i resums presentats en congressos i jornades, els quals no sempre han estat objecte de publicació, dificultant la seva consulta.

Publicacions
Llibres i articles dels quals soc autor  o coautor.  En els casos en els quals els continguts es poden consultar en línia o adquirir-los, s’ofereixen els enllaços corresponents.

Recerca
Referència als projectes de recerca en els quals he participat o participo. Sempre que és possible s’incorpora un resum del projecte i resultats, així com enllaços a textos o publicacions relacionats amb els resultats.

Recursos
Enllaç a textos i materials propis no publicats, generalment de tipus metodològic, encara que no de forma exclusiva, que considero que poden ser d’interès. També referències a eines informàtiques o altres que hagi utilitzat i sobre les quals crec que puc aportar alguna experiència útil.

També trobareu al lateral esquerra una llista d’enllaços d’interès que destaco d’acord amb les meves preferències i interessos.